Strony internetowe

W ramach projektowania i obsługi stron www oferujemy:

- indywidualny projekt graficzny tworzony od zera według wskazówek i wizji klienta;
- projekt graficzny strony na podstawie zaproponowanych przez nas projektów;
- ustalenie z klientem ilości zakładek, ich zawartości, ilość zdjęć;
- gwarancję niepowtarzalności projektu;
- nanoszenie wszelkich poprawek w projekcie na podstawie ustaleń z klientem, przed przystąpieniem do kodowania strony;
- kodowanie strony - możliwy podgląd aktualnego postępu prac;
- uzupełnianie strony o wszelką treść i zdjęcia, po wdrożeniu projektu;
- wstawienie strony na docelowy hosting i adres internetowy;
- możliwość wstawienia strony na nasz serwer, bądź serwer klienta;
- wykupienie adresu internetowego, jeżeli klient go nie posiada;
- opiekę nad serwerem i stroną;
- przedłużenie serwera i domeny po roku.